09 July 2008

Permisul de sedere temporar

Actele necesare pentru obtinerea permisului de sedere temporar sunt:

 1. pasaportul (original si copie)
 2. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie)
 3. adeverinta medicala
 4. autorizatia de munca valabila (original si copie)
 5. contractul individual de munca vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca (original si copie) sau conventie civila incheiata cu o structura sportiva, in conditiile legii, daca strainii desfasoara activitati in calitate de sportiv profesionist
 6. certificat de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala in care isi are sediul angajatorul, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat
 7. dovada mijloacelor de intretinere in cuantumul salariului minim garantat in plata pe economie care sa rezulte din contractul individual de munca
 8. permisul de sedere temporara in Romania
 9. taxe
 10. 60$
 11. 3 RON (CEC)
 12. 252 RON (CEC)
 13. 1 RON (posta)

No comments: