28 March 2009

Web Resource Optimizer - wro4j

sI've uploaded to google code, a framework I've been working on recently, called wro4j (web resource optimizer for java). It allows you easily to merge, minimize & compress web resources (js, css), overwrite css url's in order to make it work even after merging. It is an easy customizable framework, you can easily extend it or to add some new features. It is not yet documentated very well, but I will dedicate some of my time for it very soon.

You can find the project on this page:
http://code.google.com/p/wro4j

Useful links:
1)

09 July 2008

Permisul de sedere temporar

Actele necesare pentru obtinerea permisului de sedere temporar sunt:

 1. pasaportul (original si copie)
 2. dovada detinerii legale a spatiului de locuit (original si copie)
 3. adeverinta medicala
 4. autorizatia de munca valabila (original si copie)
 5. contractul individual de munca vizat de Inspectoratul Teritorial de Munca (original si copie) sau conventie civila incheiata cu o structura sportiva, in conditiile legii, daca strainii desfasoara activitati in calitate de sportiv profesionist
 6. certificat de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala in care isi are sediul angajatorul, privind achitarea la zi a obligatiilor catre bugetul de stat
 7. dovada mijloacelor de intretinere in cuantumul salariului minim garantat in plata pe economie care sa rezulte din contractul individual de munca
 8. permisul de sedere temporara in Romania
 9. taxe
 10. 60$
 11. 3 RON (CEC)
 12. 252 RON (CEC)
 13. 1 RON (posta)

Permis de sedere permanent

Acordarea dreptului de sedere permanenta (strainii titulari ai unui drept de sedere temporara)

 1. document de trecere al frontierei (original/copie legalizata) [Nu se legalizeaza pasaportul]
 2. copie a actelor de stare civila traduse (supralegalizate, apostilate in conditiile legii)
 3. acte doveditoare privind spatiul de locuit (original/copie legalizata)
 4. acte doveditoare privind mijloacele de intretinere - la nivelul salariului minim net pe economie
 5. certificat de cazier judiciar din Romania
 6. dovada asigurarii sociale de sanatate
 7. taxa 3 RON (CEC)
 8. 2 foto
Acordarea dreptului de sedere permanenta (strainii titulari ai unui drept de sedere temporara)
 1. document de trecere al frontierei (original/copie legalizata)
 2. copie a actelor de stare civila traduse (legalizate, apostilate in conditiile legii)
 3. acte doveditoare privind spatiul de locuit (original/copie legalizata)
 4. acte doveditoare privind mijloacele de intretinere - la nivelul salariului minim net pe economie
 5. certificat de cazier judiciar din Romania
 6. dovada asigurarii sociale de sanatate
 7. taxe (trebuie update)